Fysioterapi

fysioIMG_2383I den første konsultasjonen (60 min) vil vi ta en omfattende sykdomshistorikk og en relevant, nøyaktig undersøkelse. Ut i fra dette vil vi stille en diagnose og setter opp en behandlingsplan. Som regel starter vi behandlingen ved første konsultasjon. I de andre konsultasjonene (30-45 min) vil vi behandle ut i fra behandlingsplanen vi satte opp første gang. Ved behov vil vi korrigere behandlingen og gjøre flere undersøkelse. 

Ved Brynseng Fysioterapi og Akupunktur jobber autoriserte fysioterapeuter med høyskole/universitetsutdanning. Vi har lang klinisk erfaring og samarbeider godt med hverandre og manuellterapeutene som holder til i samme lokaler. Vi er faglig interesserte og jobber kontinuerlig for å gi deg en så oppdatert behandling som mulig. Som fysioterapeuter kan vi undersøke, stille diagnose, behandle og forebygge plager. Utdanningen som fysioterapeut gir oss grunnlag for å behandle svært mange muskel-og skjelettplager samt nevrologiske lidelser

Vi jobber mye med:
Hodepine
Svimmelhet
Nakke- og ryggplagerSkuldersmerter
Albuesmerter
Smerter i hofter/knær/ankler
Bekkenbunnsplager
 I behandlingen benytter vi:
Redcord slyngeterapi med stimula
MTT (medisinske treningterapi)
Triggerpunktsbehandling med og uten nåler
Trykkbølge, ESWT
Manuelleteknikker (for eksempel mobilisering, ”leddartikulering”, tøyninger, traksjon og bløtvevsbehandling).

RedCord:
Redcord neurac er en behandlingsform hvor vi benytter spesialutviklede øvelser i slynger /tau. Målet er å gjenopprette normal funksjon og smertefrihet. Redcord neurac behandler ikke bare symptomene, men ser også på de bakenforliggende årsakene som for eksempel dårlig muskelfunksjon, nedsatt styrke og dårlig bevegelseskvalitet. Forskning viser at langvarig smerte og inaktivitet kan føre til endret signalstrøm mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrer muskelsamspillet, og medfører at noen muskler må overta jobben for andre og dermed blir overbelastet, stive og smertefulle. Målet med behandlingen er å aktivere og styrke svekket muskulatur slik at overbelastet muskulatur avlastes og funksjonen forbedres.fysioIMG_2396

Redcord Stimula er et datastyrt vibrasjonsapparat som henges direkte på tauene. Vibrasjonen er med på å dempe smerte og forsterker behandlingseffekten på det nevromuskulære system.

RedCord neurac behandling er normalt helt smertefri og uten negative bivirkninger. Øvelsene kan tilpasses ditt nivå. Både utrente med mye smerte og topptrente kan få øvelser som passer. Vi tilstreber til en hver tid at øvelsen utføres korrekt med mest mulig belastning uten smerte.

For å lese mer om Redcord kan du gå inn på www.redcord.no

Bekkenbunn:
Mange sliter med lekkasje av urin, luft eller avføring. Det er også mange som har underlivsrelaterte smerter. Korrekt utført bekkentrening kan hjelpe på disse plagene. Forskning viser svært god effekt av bekkenbunnstrening på inkontinens. Er vi usikker på effekten av treningen kan vi benytte et måleapparat for å se fremgangen. Dersom man ikke blir bedre av vanlig trening kan vi benytte biofeedback og/eller elektroterapi.

 Svimmelhet:
Det er mange årsaker til svimmelhet. Benign paroxysmal posisjonell vertigo (BPPV), populært kalt ”krystallsyke”, er en av disse. Ofte er det Øre-nese-halslegen som stiller denne diagnosen, men også allmennleger og fysioterapeuter kan diagnostisere denne sykdommen. Ved hjelp av Apples manøver kan vi behandle pasienter med krystallsyke. Oppgaven til disse krystallene er å hjelpe kroppen med romorientering. Når disse krystallene er ute av normal posisjon vil det kunne føre til svimmelhet for pasienten. Manøveren som benyttes for å få krystallene på plass igjen er skånsom. Bevegelser gjøres i et bestemt mønster i et rolig tempo.

Dersom det viser seg at det ikke er krystallsyke vil vi ta en vurdering om svimmelheten kan stamme fra nakken. Låsninger i nakken og stram nakkemuskulatur kan være andre årsaker til svimmelhet.

Ved Brynseng Fysioterapi og Akupunktur jobber autoriserte fysioterapeuter med høyskole/universitetsutdanning.

Vi har lang klinisk erfaring og samarbeider godt med hverandre og manuellterapeutene i samme lokale.

Vi er faglig interesserte og jobber kontinuerlig for å gi deg en  oppdatert behandlig.