Akupunktur

akubilde3Ved Brynseng Fysioterapi og Akupunktur benytter vi både tradisjonell kinesisk akupunktur og triggerpunktsbehandling. Vi benytter disse metodene hver for seg, sammen eller sammen med fysioterapi.

Tradisjonell kinesisk akupunktur har blitt mer anerkjent med årene. I dag har Akupunkturhøyskolen i Oslo godkjent bachelor utdanning med støtte fra Lånekassen. Stadig mer forskning viser at akupunktur har god effekt. Akupunkturen sin filosofi bygger på balanse i kroppen. Vi benytter nålene til å utligne ubalansen som har oppstått. Årsaken til ubalanse kan være mange, for eksempel stress, dårlig kosthold, inaktivitet/overaktivitet, kulde/varme og langvarig ubearbeide følelser. Symptomene som oppstår kan være mange. Akupunktur kan benyttes på svært mange lidelser. Vanlige plager som blir behandlet med akupunktur er bihulebetennelser, muskel- og skjelettplager, hodepine, urinveisinfeksjoner, allergi, forstoppelse, menstruasjonssmerter, infertilitet, hetetokter og kvalme.

I den første konsultasjonen vil vi ta en omfattende sykdomshistorikk og en relevant, nøyaktig undersøkelse. Ut i fra dette vil vi stille en diagnose og setter opp en behandlingsplan. Som regel starter vi behandlingen ved første konsultasjon. I de andre konsultasjonene vil vi behandle ut i fra behandlingsplanen vi satte opp første gang. Ved behov vil vi korrigere behandlingen og gjøre flere undersøkelse.

For å lese mer om akupunktur kan du gå inn på Akupunkturforeningens hjemmeside www.akupunktur.no eller Akupunkturhøyskolen sin side www.akhs.no